Policia kosice komenskeho

Stránkové dni na pracoviskách OR PZ v Košiciach, Ministerstvo ..

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - sekcia Polícia. ... Občianske preukazy: Komenského 52, Košice. 7:30-15:00. 7:30-15:00. 7:30-17:30. 7:30-15:00.

OR PZ, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Košice

OR PZ, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Rampová 7, 040 81 Košice, ... Občianske preukazy, Cestovné doklady, Vodičské preukazy, Ul. Komenského 52 ...

Okresné riaditeľstvo PZ v Košiciach , Ministerstvo vnútra SR - s

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - sekcia Polícia.

Dôležité telefónne čísla

Mestská polícia: 159. Pohotovostná služba ... 055/643 41 65. Veterinárna pohotovosť mesta Košice: 0908 33 20 12 ... v Košiciach: Budova na Komenského 52

Úrady a inštitúcie

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Košiciach Staničné námestie 9 tel: 055/680 55 55. Úrady životného prostredia. Krajský úrad Košice Komenského 52

Zákazky na košickej strednej škole prešetrí polícia | Spravodajs

21. mar. 2013 ... Zákazky na košickej strednej škole prešetrí polícia. Kontrolór ... verejných obstarávaní na SPŠ strojníckej v Košiciach. ... SPŠ Komenského.

Park Moyzesova / Komenského rekonštrukcia a revitalizácia zelene

Parky Komenského východ a západ patria medzi významné mestské areály historickej zelene v m.č. Košice-Sever a sú súčasťou kultúrneho dedičstva mesta.

Úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie košického kraja

... C, CE, D a DE. Zverejnenie zmlúv OÚ CDPK v Košiciach v súvislosti s uznesením 491/2010 ... adresa úradu: Komenského 52; 040 01 Košice. telefón: 055 ...

Záverečné skúšky | Autoškola Drajv Košice

V Košiciach, sa Krajský dopravný inšpektorát nachádza na Komenského 52 (bývalá budova Krajského úradu). Do týždňa ti príde SMS správa z dopravného ...

Adresár úradov a organizácií pre cudzincov na Slovensku

ňuje podanie žiadosti na oddelení cudzineckej polície na Slovensku alebo ak ..... košice. Oddelenie dokladov. Komenského 52. 040 01 Košice. Tel.: +421 961 ...

Príbuzný